KOSGEB Kobi Gelişim Destek Programı 2018-1 Teklif Çağrısı

Geri ödemesiz (hibe) Destek Miktarı :  300.000 TL, Geri ödemeli (Faizsiz Kredili)  Destek Miktarı:   700.000 TL Toplam her bir işletme için maksimum 1.000.000 TL’dir.

Devam

KOSGEB’ten “Stratejik Ürüne” %100 destek

KOSGEB tarafından belirlenecek, ithal ara malların ikamesine ve cari açığı azaltmaya katkıda bulunan ürünlere yönelik projelere, 5 milyon liraya kadar yüzde 70’i geri ödemesiz olmak üzere yüzde 100 destek sağlanacak. 

Devam

KOBİ TEKNOYATIRIM – KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı

KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programının amacı, öncelikli teknoloji alanlarında yer alan Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan yeni ürün/ürünleri ticarileştirmek, ülke ekonomisine katma değer oluşturmak, uluslararası pazarlarda yer alarak teknolojik ürün ihracatını artırmak için işletmelerin yapacakları teknolojik ürün yatırımlarının desteklenmesidir.

Devam

Uzmanlarımız Sizi Arasın

Formu Doldurun Uzmanlarımız Size Destekler Hakkında Bilgi Versin

Formu Doldurun

KOSGEB GENEL DESTEK PROGRAMI

KOSGEB üyesi her firmanın proje sunmaksızın yararlanabileceği desteklerdir.

Nitelikli Eleman İstihdam Desteği

4 yıllık lisans veya 2 yıllık yüksekokul mezunu personel de desteklenecek olup Nitelikli Eleman İstihdam Desteği son değişiklikle 50.000 TL’ye çıkarıldı.

Devam

KOSGEB Tanıtım ve Reklam Desteği

Ürün kataloğu giderlerini,, Yurt dışında yayınlanan veya dağıtılan basılı yayınlara reklam verme giderlerini, Web/Mobil Tabanlı tanıtım giderleri kapsar.

Devam

Yurt İçi Fuar Desteği

Yurt İçi Uluslararası İhtisas Fuarlarında 150 (yüzelli) TL/m², Yurt İçi İhtisas Fuarları ve İzmir Enternasyonal Fuarı’nda 100 (yüz) TL/m²’dir. Program süresince desteğin üst limiti 45.000–TL’dir.

Devam

KOSGEB Yurt Dışı İş Gezisi Desteği

İşletmelerin, uluslararası işbirliklerinin temin edilmesi veya arttırılması, yeni teknik teknoloji ve sektörel gelişmelerin takip edilmesi amacıyla organize edilen Yurt Dışı İş Gezisi programlarına katılmalarına KOSGEB tarafından destek verilmektedir.

Devam

DANIŞMANLIK DESTEĞİ

Firmaların TSE Belgeli Danışman firmalardan alacağı CE Kapsamındaki Ürün Tasarımı Belgelendirmesi ve CE Belgesine Uygun Üretim çalışmaları yanında Proje Hazırlama, İş Planı Hazırlama, Yatırım, Pazarlama gibi konularda alacakları Danışmanlık hizmetleri destek verilmektedir.

Devam

BELGELENDİRME DESTEĞİ

İşletmelerin; TSE, TÜRKAK ve TÜRKAK tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan akredite oldukları konularda alacakları ürün, sistem, personel, laboratuvar akreditasyon belgelerine ilişkin giderlere destek verilir. Program süresince desteğin üst limiti 30.000 (otuzbin) TL’dir.

Devam

EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ

EKONOMİ BAKANLIĞININ ARACI KURUM KULLANMADAN, DİREKT YAPTIĞI DESTEKLEMELERDİR.

KÜRESEL TEDARİK ZİNCİRİ DESTEĞİ

Makine, ekipman, donanım, laboratuvar ve test cihazı alımı, yurtdışı ofis-depo harcamaları, yurtdışı müşteri ziyaretleri, yazılım alımı, eğitim ve danışmanlık harcamaları, sertifikasyon, test analiz ve ürün doğrulama masrafları için yapacakları harcamalara %50 oranında 1.000.000 USD’ye kadar destek verilmektedir.

Devam

Tasarım ve Ürün Geliştirme Desteği

İstihdam edilecek tasarımcı maaşları toplam en fazla 1.000.000 $,  Seyahat ve web sitesi üyeliği giderleri toplam en fazla 150.000$, et, teçhizat, malzeme ve yazılım giderleri toplam en fazla 250.000 $

Devam

PAZAR ARAŞTIRMASI ve PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ

Bu destek kapsamında sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler tarafından gerçekleştirilen yurt dışı pazar araştırması gezilerine ilişkin giderler %70 oranında ve yurt dışı pazar araştırması gezisi başına en fazla 5.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

Devam

Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi

Firmaların ve İşbirliği Kuruluşlarının yurtdışında gerçekleştirdikleri tanıtım faaliyetleri, yurtdışında açtıkları birimlerine ilişkin kira giderleri ve marka tescili giderleri desteklenmektedir.

Devam

Dahilde İşleme İzin Belgesi

Dahilde İşleme Rejimi kapsamında, yeni dahilde işleme belgesi almak, dahilde işlemenin getirdiği avantajlardan faydalanmanın ilk adımıdır. Dahilde İşleme Belgesi olmayan şirketler, gümrüksüz ve KKDF ödemeden ithalat yapamazlar.

Devam

E-Ticaret Sitelerine Üyelik Desteği

Şirketlerin nihai tüketiciye yönelik olmayan e-ticaret sitelerine üyelik giderlerinin
karşılanması için sağlanan destektir.

Devam

...............................................................YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ..................................................

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

Faiz Desteği, Hazine Arazilerinin Yatırımcılara Tahsisi, KDV İstinası, İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması, Gümrük Vergisi Muafiyeti...

Devam

DİĞER DEVLET DESTEKLERİ

DİĞER DEVLET KURUMLARINCA VERİLEN DESTEKLER

TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

Sanayi kuruluşlarının Ar-Ge Projelerine %60’a varan oranlarda hibe şeklinde destek sağlamaktır.

Devam

Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi

Tarımsal Ürün İhracatı yapan firmalara sağlanan bir tür devlet yardımıdır. Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi uygulamasının amacı, ülkemizin tarımsal ürünlerinin uluslararası piyasalarda rekabet gücünün ve ihracat potansiyelinin arttırılmasıdır.

Devam

Kalkınma Ajansları Desteği

Destek miktarı her bir teklif çağrısı için ayrı şekilde belirlenmektedir. Destek programlarının teklif çağrıları yıl boyunca açık olmadığı, başvuruların süresi kısıtlı bir zamanda olduğu için sunulacak proje tekliflerinin destek programlarının açık olduğu dönem içinde başvuru yapılmalıdır.

Devam

......................................Eğitim Yatırımlarına Yönelik Özel Teşvikler...........................................

Eğitim Yatırımları

Eğitim Sektörüne Yönelik Yatırım Teşvikleri için Hazırladığımız Sitemizi İnceleyebilirsiniz...

Devam